Naar inhoud

Milieuvergunningen

Zowel particulieren als bedrijven kunnen meldings- of vergunningsplichtig zijn binnen het kader van de milieuwetgeving. Naargelang de veronderstelde hinder zijn de activiteiten in klasse 1, 2 of 3 ingedeeld. De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu waarbij klasse 1 de hoogste graad van hinder aangeeft.

  • Klasse 1 : milieuvergunning moet worden aangevraagd bij de bestendige deputatie van de provincieraad van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden.
  • Klasse 2 : milieuvergunning moet worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden.
  • Klasse 3 : melding moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden.

Bijvoorbeeld: inrichtingen zoals industriële bedrijven, land- en tuinbouwbedrijven, installaties van een kleinere omvang met een ambachtelijk karakter (bakkerijen, slagerijen, viswinkels, hout- en metaalbewerking,…) en inrichtingen van huishoudelijke aard uitgebaat zonder handelsoogmerk (bijvoorbeeld mazouttanks voor particulieren vanaf 5.000 liter, propaangasopslag).

De reglementering over de vergunningsplicht staat in het Vlaams Reglement voor Milieuvergunningen, afgekort Vlarem I. De voorwaarden waaraan een exploitant moet voldoen, vindt men terug in het Besluit van de Vlaamse Regering houdende Algemene en Sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, afgekort Vlarem II.

Praktisch

Milieudienst
Gemeentehuis
Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare
Tel:  051 61 04 86
Fax:  051 58 84 96
E-mail

Openingsuren

DagOpeningsuren
Maandag8u30 tot 12u30
13u30 tot 19u
Dinsdag8u30 tot 12u30
Woensdag8u30 tot 12u30
Donderdag8u30 tot 12u30
Vrijdag8u30 tot 12u30

Meer info