Naar inhoud

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt sinds 1 juni 2017 de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De milieudienst kan je hierover informeren.

Meer informatie vind je ook op www.omgevingsloket.be.

Bekendmakingen

Gemeente Koekelare

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de omgevingsvergunningsaanvraag van Extergy bvba,
Steenstraat 4 A te 8680 Koekelare betreffende een mestverwerkingsinstallatie tot 60000 ton/jaar
gelegen op het adres Steenstraat 4 A te 8680 Koekelare,
kadastraal bekend als KOEKELARE 1 AFD/KOEKELARE, sectie E, nr(s) 0516P, 0516S
werd goedgekeurd door de deputatie op 12.10.2017.

De omgevingsvergunning met bijlagen, kan gedurende de periode van 26.10.2017 tot 25.11.2017
digitaal ingekeken worden op de dienst Milieu of de dienst Stedenbouw in het gemeentehuis te Koekelare,
Sint-Maartensplein 19, van maandag tot vrijdag tussen 9u en 11u30.

Gedurende deze periode kan beroep worden ingediend tegen deze beslissing via een aangetekende brief aan de Vlaamse regering.
In het omgevingsvergunningsdecreet is de volledige procedure voor het indienen van een beroepsschrift terug te vinden.

De Gemeentesecretaris,                                                    De Burgemeester,

L. CLAEYS                                                                         Dr. P. LANSENS

Praktisch

Milieudienst

Gemeentehuis
Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare


Tel:  051 61 04 86
Fax:  051 58 84 96
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8u30 tot 12u30
13u30 tot 19u
Dinsdag 8u30 tot 12u30
Woensdag 8u30 tot 12u30
Donderdag 8u30 tot 12u30
Vrijdag 8u30 tot 12u30

Meer info