Naar inhoud

Vlaams gewest: renovatiepremie

Je kan via “Wonen-Vlaanderen” een technisch verslag laten opstellen na onderzoek van je woning. Hierin worden prioritaire en noodzakelijke werken aangeduid, de door jou geplande werken opgelijst en aangeduid voor welke werken je een renovatiepremie kan bekomen. Dit onderzoek is vrijblijvend en gratis. Na afloop van de werken en wanneer de woning (opnieuw) bewoond is, dien je de aanvraag in.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen gaat - na het indienen - na of alle noodzakelijke documenten om een beslissing te kunnen nemen over jouw aanvraag aanwezig zijn. Dit gebeurt binnen de maand na het indienen van je aanvraag.
Na het checken, of de aanvraag volledig is, ontvang je een bevestiging.
Als de aanvraag onvolledig is, worden de ontbrekende documenten opgevraagd.
  • Het is mogelijk dat je gecontacteerd wordt om een toelichting van een factuur.
  • Maximaal 3 maanden na het ontvangen van een volledig dossier, wordt een beslissing genomen voor een renovatiepremie. Ga je niet akkoord met de beslissing, of heb je na deze termijn nog steeds geen reactie, kan je aangetekend beroep aantekenen.

 De premie zelf:

  • De premie bedraagt 30% van de kostprijs excl. BTW.
  • De tegemoetkoming wordt afgerond op het hogere tiental. Ze kan maximaal € 10 000 bedragen. 
    Vb.: Je dient voor € 15 000 (excl.) facturen in. Deze worden voor € 14 000 goedgekeurd. Vermits de premie 30% bedraagt, komt dat in dit       geval neer op € 4.200.
  • Deze premie is cumuleerbaar.
Na de uitbetaling:
  • Bij de verbeteringspremie kan voor dezelfde woning gedurende de volgende 3 jaar geen renovatiepremie worden verleend.
  • Bij de renovatiepremie of een tegemoetkoming zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 tot instelling van een tegemoetkoming bij het bouwen van een woning of bij het uitvoeren van werken aan een woning (dit was een impulsprogramma dat liep van 1 maart 2001 tot 30 september 2002), kan voor dezelfde woning gedurende de volgende tien jaar geen renovatiepremie of een verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden worden verleend.
  • Na de uitbetaling van een renovatiepremiekan je wel nog een verbeteringspremie voor verbouwingen om overbewoning tegen te gaan, of een aanpassingspremie aanvragen.

Reglement en aanvraagformulier kan je via volgende website downloaden: www.bouwenenwonen.be.

Praktisch

Huisvesting - Ruimtelijke Ordening

Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare


Tel:  051 61 04 82
Fax:  051 58 84 96
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8u30 tot 12u30
13u30 tot 19u
Dinsdag 8u30 tot 12u30
Woensdag 8u30 tot 12u30
Donderdag 8u30 tot 12u30
Vrijdag 8u30 tot 12u30

Meer info