Naar inhoud

Gemeentelijke premie voor de verbetering van oude woningen en de aanpassing van een woning voor andersvaliden

Het gemeentebestuur van Koekelare verleent een toelage voor het functioneel verbeteren van op het Koekelaars grondgebied gelegen woningen, waarvan de woonkwaliteit niet voldoet en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden in huidig reglement bepaald. De werken moeten doelmatig de woonkwaliteit verbeteren aan de woning (geen afzonderlijke bijgebouwen) volgens de vereisten van een gezonde aangepaste huisvesting. Ook de aanpassing van de woning aan een inwonende andersvalide komt in aanmerking voor de toelage.

Het volledige reglement kan je hieronder downloaden. Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij de dienst huisvesting - ruimtelijke ordening in het gemeentehuis.

Praktisch

Huisvesting - Ruimtelijke Ordening

Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare


Tel:  051 61 04 82
Fax:  051 58 84 96
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8u30 tot 12u30
13u30 tot 19u
Dinsdag 8u30 tot 12u30
Woensdag 8u30 tot 12u30
Donderdag 8u30 tot 12u30
Vrijdag 8u30 tot 12u30

Meer info