Naar inhoud

Vlaams gewest: aanpassingspremie

Wat ? Aanpassingspremie voor ouderen.

Voorwaarden voor de aanvrager (mei 2008)

  • Jij, je partner of een inwonend gezinslid is ouder dan 65 jaar.
  • Het netto belastbaar inkomen van de bejaarde en diens eventuele partner mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan € 25 660. Per persoon ten laste mag je daar € 1 340 bijtellen. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast aan de index.
  • De aanvrager heeft de woning als hoofdverblijfplaats.

Voorwaarden voor de woning en de aanpassingswerken:

  • Het kadastraal inkomen van de woning is niet hoger dan € 1 200.
  • De aanpassingswerken moeten betrekking hebben op de technische installaties (badkamer, toilet, traplift) en hulpmiddelen (elektromechanische hulpmiddelen, steunmiddelen, automatiseringen), of op verbouwingen om de toegankelijkheid te bevorderen en met het oog op het creëren van voldoende ruimte en veilig bewoonbare vloeren en trappen in de woning, of op verbouwingen om de bejaarde zelfstandig te laten wonen.
  • De kostprijs van de werken moet minstens € 1 200 bedragen.

Hoeveel bedraagt de aanpassingspremie?
De premie bedraagt 50% van de kostprijs van de werken, met een maximale tegemoetkoming van € 1 250. Dit bedrag wordt uitbetaald na voorlegging van een factuur als bewijs van de gedane werken.

Voor meer informatie en hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kan je terecht bij de dienst huisvesting in het gemeentehuis.

Reglement en aanvraagformulieren kan je via de volgende website downloaden: www.bouwenenwonen.be

Praktisch

Huisvesting - Ruimtelijke Ordening

Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare


Tel:  051 61 04 82
Fax:  051 58 84 96
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8u30 tot 12u30
13u30 tot 19u
Dinsdag 8u30 tot 12u30
Woensdag 8u30 tot 12u30
Donderdag 8u30 tot 12u30
Vrijdag 8u30 tot 12u30

Meer info