Naar inhoud

Vlaams gewest: verbeteringspremie

Voor een aantal specifieke verbeteringswerken gelden vaste premiebedragen. De premie wordt wel enkel uitgekeerd indien de totale gefactureerde kostprijs minimum het dubbele van de premie bedraagt. Hieronder vind je de werken en de bijhorende bedragen op een rijtje.

Werken

Minimumkosten

Vast premiebedrag

Dakwerken

€ 2500

€ 1 250

Buitenschrijnwerk

€ 2 500

€ 1 250

Sanitaire installatie

€ 1 500

€ 750

Elektrische installatie

€ 1 500

€ 750

Gevelwerken

€ 3 000

€ 1 500

Behandeling stijgvocht

€ 1 500

€ 750

Belangrijk: bij gevelwerken en dakwerken wordt ook rekening gehouden met isolatie, en bij het installeren van nieuwe vensters is dubbele beglazing een noodzakelijke voorwaarde! Zo wil de verbeteringspremie ook energiebesparende maatregelen aanmoedigen.


Voorwaarden (mei 2008)

  • Je inkomen mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan € 25 660. Per persoon ten laste mag je hier € 1340 euro bijtellen. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast aan de index.
  • De woning moet jouw hoofdverblijfplaats zijn en heeft een kadastraal inkomen van maximum € 1 200 euro. Voor verbeteringswerken (niet voor uitbreidingswerken) moet de woning minstens 20 jaar oud zijn en gelegen zijn in het Vlaams gewest. 
  • De renovatiepremie en de vroegere bouw- of renovatiepremie (BVR 23/2/2001) tot 10 jaar na uitbetaling ervan, mogen voor deze woning niet toegekend zijn. Je kan de premie wel combineren met een aanpassingspremie voor bejaarden.
  • Belangrijk : eigenaars die hun woning niet zelf bewonen, maar deze gedurende minstens 9 jaar verhuren via een erkend sociaal verhuurkantoor, kunnen ook een beroep doen op deze premie, indien zij maximum € 51 320 verdienen. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index.
  • De premie wordt maar uitgekeerd na voorlegging van een factuur als bewijs van de uitgevoerde werken. De facturen mogen niet ouder zijn dan één jaar.
  • Je kan maximum drie aanvragen binnen een termijn van 10 jaar indienen. De aanvragen mogen geen betrekking hebben op hetzelfde bouwonderdeel.

Voor meer informatie en hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u terecht bij de dienst huisvesting in het gemeentehuis.

Aanvraagformulier en reglement kunt u via deze site downloaden: www.bouwenenwonen.be.

Praktisch

Huisvesting - Ruimtelijke Ordening

Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare


Tel:  051 61 04 82
Fax:  051 58 84 96
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8u30 tot 12u30
13u30 tot 19u
Dinsdag 8u30 tot 12u30
Woensdag 8u30 tot 12u30
Donderdag 8u30 tot 12u30
Vrijdag 8u30 tot 12u30

Meer info