Naar inhoud

Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder verstrekt de Gecoro advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. Ten slotte kan de Gecoro advies geven over vergunningsaanvragen en meer in het algemeen over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening.

Voorzitter
John Mestdagh
Vlaanderenstraat 40
8680 Koekelare
051 58 18 54

Secretaris
Lode Claeys
Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare
051 58 92 01

Praktisch

Huisvesting - Ruimtelijke Ordening

Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare


Tel:  051 61 04 82
Fax:  051 58 84 96
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8u30 tot 12u30
13u30 tot 19u
Dinsdag 8u30 tot 12u30
Woensdag 8u30 tot 12u30
Donderdag 8u30 tot 12u30
Vrijdag 8u30 tot 12u30

Meer info