Naar inhoud

Wetgeving geluidsnormen

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten. De normen voor (elektronisch versterkte) muziek beogen een evenwicht tussen voldoende muziekbeleving en het beperken van gehoorschade. Het gaat hier dus niet om de regelgeving omtrent geluidshinder voor de buurt of omgeving.

Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. De geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, optredens, …

Activiteiten met enkel niet- elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, …) vallen niet onder de regelgeving.

De normen voor muziekactiviteiten gaan uit van het maximale geluidsniveau.  Hoe hoger het geluidniveau, hoe meer verplichtingen voor de organisator.

Er zijn 3 verschillende categorieën:

Maximaal geluidsniveau = 85 dB(A) LAeg, 15 min:
Geen bijkomende verplichtingen

Maximaal geluidsniveau = 95 dB(A) LAeg, 15 min:
Het geluidsniveau dient gemeten te worden tijdens de muziekactiviteit en dient continu zichtbaar te zijn voor de geluidsverantwoordelijke, of men kan gebruik maken van een afgestelde geluidsbegrenzer.

Maximaal geluidsniveau = 100 dB(A) LAeg, 60 min:
Het geluidsniveau dient gemeten te worden tijdens de muziekactiviteit en dient continu zichtbaar te zijn voor de geluidsverantwoordelijke, of men kan gebruik maken van een afgestelde geluidsbegrenzer. De geregistreerde gegevens moeten gedurende een maand bijgehouden worden. Voor alle bezoekers moeten gratis oordopjes ter beschikking gesteld worden.

Naargelang het gewenste geluidsniveau dien je dit aan te vragen (minimum 2 maanden voor de aanvang van het evenement) aan het college van burgemeester en schepenen via onderstaand meldingsformulier.

Hieronder vind je ook een aanvraagformulier om een geluidsmeter van de gemeente te ontlenen.

Mag ik voor 22 u meer lawaai maken dan erna? De regelgeving voor muziekactiviteiten, zowel de normen voor de activiteit als de normen voor de omgeving, gelden altijd en overal. De stelling dat er voor 22 u geen sprake kan zijn van overlast is dus fout.

Meer weten? www.lne.be/geluidsnormen of bij de milieudienst, 051 61 04 86 of robrecht.hindryckx@koekelare.be.

Praktisch

Cultuurdienst

Sint-Maartensplein 15b
8680 Koekelare
CC De Brouwerij


Tel:  051 61 04 94
Fax:  051 58 32 64
E-mail

Openingsuren

Maandag: gesloten
Dinsdag: 9u30-12u en 13u30-17u
Woensdag: 13u30-17u
Donderdag: 9u30-12u en 13u30-17u
Vrijdag: 9u30-12u en 13u30-17u

Meer info