Naar inhoud

Verkiezingszaken

In verkiezingsperiodes kan je bij de dienst bevolking terecht met vragen over:

 • wat je moet doen als je niet kan deelnemen aan de verkiezingen en hoe je een volmacht kan geven
 • alles wat met de kiezerslijst te maken heeft. Deze kiezerslijst ligt ter inzage op de dienst burgerzaken. Kom je niet voor op de lijst of komen er gegevens in voor die onjuist zijn, dan kan je er ter plaatse melding van maken.
 • inschrijving voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen als burger van een Lid-Staat van de Europese Unie of een onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie. Voor de verkiezingen van 8 oktober 2006 kan dit tot 31 juli 2006 gebeuren. Na 8 oktober kan men zich wel inschrijven voor de eerstvolgende verkiezingen waaraan burgers van de Europese Unie mogen deelnemen.

Wie kan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen?
De te vervullen voorwaarden om kiezer te zijn :

 • Belg zijn, een onderdaan zijn van een Lid-Staat van de Europese Unie of een onderdaan zijn van een Staat buiten de Europese Unie ; de wijze (geboorte, naturalisatie, huwelijk, keuze) waarop de nationaliteit verworven werd doet niets terzake
 • de volle leeftijd van achttien jaar bereikt hebben
 •  hetzij Belg zijn en ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de betrokken Belgische gemeente
 •  hetzij onderdaan van een Lid-Staat van de Europese Unie of onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie zijn, ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van deze gemeente èn vragen om ingeschreven te worden op de gemeentelijke kiezerslijst.
Stemplicht

Iedereen die aan de kiesvoorwaarden voldoet is verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen.

De kiesvoorwaarden zijn: 

 1. Belg zijn
 2. de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
 3. ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente of ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de diplomatieke of consulaire beroepsposten
 4. zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht

De voorwaarden vermeld in 2 en 4 moeten vervuld zijn op datum van de verkiezingen.
De voorwaarden vermeld in 1 en 3 moeten vervuld zijn op datum van opmaak van de kiezerslijst en behouden zijn tot op de dag van de stemming.


Stemmen bij volmacht 
Je kan een volmacht geven aan een andere gemeenteraadskiezer. De nieuwe Vlaamse kieswetgeving heeft ervoor gezorgd dat de beperking tot familieleden, zoals die vroeger bestond, wordt opgeheven. Het is zelfs zo dat de persoon aan wie men een volmacht geeft niet in de gemeente moet wonen waar hij de stem via volmacht moet uitbrengen. Wel kan één persoon niet meer dan één volmacht krijgen.
Let op: Men kan enkel met volmacht voor iemand gaan stemmen, voor de verkiezingen waar men zelf aan deelneemt.
Dit betekent dat:

 • Een Belgische kiezer enkel een volmacht kan geven aan een andere Belgische kiezer. Een Belgische kiezer stemt zowel voor gemeente- als voor provincieraadsverkiezingen.
 • Een niet Belgische EU-onderdaan en een niet-EU-onderdaan kunnen een volmacht geven aan een niet Belgische EU-onderdaan, een niet-EU-onderdaan of aan een Belg. Een niet Belgische EU-onderdaan en een niet-EU-onderdaan stemmen enkel voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Praktisch

Bevolking
Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare
Tel:  051 61 04 85
Fax:  051 58 84 96
E-mail

Openingsuren

DagOpeningsuren
Maandag8u30 tot 12u30
    13u30   tot 19u
Dinsdag8u30 tot 12u30
Woensdag8u30 tot 12u30
Donderdag8u30 tot 12u30
Vrijdag8u30 tot 12u30