Naar inhoud

Pesticiden

Pesticiden … zonder is gezonder

VOOR TEGEN ELK WAT WILS
Pesticiden zijn er voor allerlei doeleinden.  Er zijn fungiciden, insecticiden, herbiciden,….  “Tegen elk wat wils”, om zo te zeggen.  Pesticiden kunnen nuttige diensten bewijzen, bvb. om plagen onder controle te brengen.  Er bestaat een hele erkenningsprocedure voor; wat aangeeft dat de overheid hun nut in bepaalde omstandigheden erkent. 

Het gebruik ervan houdt echter altijd een zeker risico in.  Ze zijn nu eenmaal ontworpen om leven 'kapot' te krijgen: of dat nu planten, insecten, schimmels of andere levensvormen zijn.

Een deel van de gebruikte producten komt in het oppervlaktewater of in de bodem en daarna in het grondwater terecht. Grondwater dient als grondstof voor ons drinkwater. Dit betekent niet dat ons drinkwater nu onveilig is.  Maar het kost de drinkwatermaatschappijen wel heel wat centen en moeite om die kleine doses bestrijdingsmiddelen uit ons drinkwater te houden.

Bestrijdingsmiddelen hopen zich bovendien op in de voedselketen. Waar de concentratie van een stof 1 is in water kan die tot duizenden keer hoger liggen in vissen. Vissen die vervolgens door de mens worden gegeten. De mens staat immers aan de top van elke voedselpiramide. Kortom: pesticiden bedreigen ons leefmilieu en zo de gezondheid van elk van ons.

Nulgebruik tegen 31 december 2014 voor openbare besturen
In 2004 keurde de Vlaamse overheid een decreet goed die bepaalt dat openbare besturen hun pesticidengebruik moeten afbouwen. Dit wordt jaarlijks via een reductieplan gerapporteerd. Vanaf eind 2014 is het gebruik van pesticiden op openbaar domein dan volledig verboden!
Er bestaan alternatieve methoden om onkruid te weren (borstelen, branden, stomen…).  Maar welke methode men ook kiest, er is meer (handen)arbeid voor nodig.  Om alles nog enigszins beheersbaar te houden, kunnen niet alle domeinen die door de gemeente beheerd worden even intensief behandeld worden.  Bepaalde delen ervan zullen er daardoor misschien wat ‘wilder’ of groener uitzien. Dit betekent dus niet dat het beheer van die plekken wordt verwaarloosd, maar is louter een gevolg van de uitvoering van het decreet waardoor er minder zal gespoten worden. Sommigen zullen daar misschien wat moeten aan wennen, maar het is zeker de gezondste oplossing voor iedereen en waar het schadelijke soorten betreft blijft de gemeente uiteraard ingrijpen.

HT&D (hygiëne thuis en daarbuiten) TEGEN ELKE PRIJS?
Vraag je ook eens af of je zelf thuis en in je tuin wel pesticiden moet gebruiken.  Moet het er overal in je tuin even afgeborsteld bijliggen en zo ja, moet dat chemisch?  We hadden het hierboven al over de gezondheidsrisico’s. Maar spuiten betekent vaak ook de dood voor vele nuttige  planten en insecten. Ook de natuurlijke vijanden van de te verdelgen belager vallen ten prooi aan het vergif. Op die manier kweek je resistente belagers en dus plagen. In een goed beheerde tuin probeer je zoveel mogelijk dergelijke problemen te voorkomen door reeds tijdens de aanleg met bepaalde elementen rekening te houden en natuurlijke vijanden een kans te geven. Soms is het zelfs beter eens niet in te grijpen. Elke plaag trekt immers vanzelf zijn natuurlijke vijanden aan tot er een evenwicht wordt bereikt.

Het kan een kleine moeite betekenen (in bepaalde gevallen, maar niet altijd, iets meer werk) maar je krijgt er een gezonde en gevarieerde natuur voor in de plaats.

Praktisch

Milieudienst

Gemeentehuis
Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare


Tel:  051 61 04 86
Fax:  051 58 84 96
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8u30 tot 12u30
13u30 tot 19u
Dinsdag 8u30 tot 12u30
Woensdag 8u30 tot 12u30
Donderdag 8u30 tot 12u30
Vrijdag 8u30 tot 12u30

Meer info