Naar inhoud

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1: bekendmakingen

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door
Extergy bvba, Steenstraat 4 A te 8680 Koekelare
een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor de bouw en exploitatie van een mestverwerkingsinstallatie
tot 60000 ton/jaar gelegen op het adres Steenstraat 4 A te 8680 Koekelare,
kadastraal bekend als KOEKELARE 1 AFD/KOEKELARE, sectie E, nr(s) 0516P, 0516S.

De omgevingsvergunningsaanvraag, met bijlagen, kan gedurende de periode van 24.07.2017 tot 23.08.2017
digitaal ingekeken worden bij de milieudienst of de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis
te Koekelare, Sint-Maartensplein 19, van maandag tot vrijdag tussen 9u en 11u30. 

Gedurende die periode kunnen schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen aan het schepencollege worden gericht.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

De Gemeentesecretaris                                                    De Burgemeester,

L. CLAEYS                                                                        Dr. P. LANSENS


De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door
Vierstraete-Tryhou, Korkentapstraat 31 B te 8680 Koekelare
een omgevingsvergunning is ingediend voor het het hernieuwen van de vergunning
voor een diepe grondwaterwinning gelegen op het adres Korkentapstraat 31 b te 8680 Zande,
kadastraal bekend als KOEKELARE 3 AFD/ZANDE, sectie C, nr(s) 0305C, 0312S, 0312T, 0317F, 0317G, 0358A.

De vergunningsaanvraag, met bijlagen, ligt gedurende de periode van 24.07.2017 tot 23.08.2017
ter inzage bij de milieudienst in het gemeentehuis te Koekelare, Sint-Maartensplein 19,
van maandag tot vrijdag tussen 9u en 11u30.

Gedurende die periode kunnen schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen aan het schepencollege worden gericht.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

De Gemeentesecretaris                                                    De Burgemeester,

L. CLAEYS                                                                        Dr. P. LANSENS

Praktisch

Milieudienst

Gemeentehuis
Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare


Tel:  051 61 04 86
Fax:  051 58 84 96
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8u30 tot 12u30
13u30 tot 19u
Dinsdag 8u30 tot 12u30
Woensdag 8u30 tot 12u30
Donderdag 8u30 tot 12u30
Vrijdag 8u30 tot 12u30

Meer info