Naar inhoud

Kapvergunning

Voor het kappen van hoogstammige bomen (dit zijn bomen met een hoogte van minstens 1 meter en een stamomtrek van minstens 1 meter) is steeds een vergunning vereist.
Er zijn echter verschillende vergunningen naargelang de plaats waar de boom zich bevindt.

Stedenbouwkundige vergunning

Er is geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor het kappen van een hoogstammige boom als:

  • de boom deel uitmaakt van een bos;
  • de boom gelegen is in woongebied of in industriegebied;
  • de boom zich bevindt op een huiskavel van een vergunde woning of een vergund bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar domein;
  • de boom gelegen is binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning of het vergunde bedrijfsgebouw.

Kapvergunning

In alle andere gevallen is een stedenbouwkundige vergunning vereist voor het kappen van hoogstammige bomen. Staat de boom op een perceel dat gelegen is in woongebied of industriegebied en op minder dan 15 meter van de vergunde woning of het vergunde bedrijfsgebouw, dan is een gemeentelijke kapvergunning vereist.
Hiervoor moet je een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Vergunning op basis van het bosdecreet

Staat de boom in bosverband, dit wil zeggen dat hij deel uitmaakt van een bos, dan heb je een vergunning nodig van het Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie - Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) (dit is de vroegere afdelingen Natuur en Bos & Groen van het vroegere AMINAL).

 

Praktisch

Technische dienst

Gemeentehuis
Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare


Tel:  051 61 04 93
Fax:  051 58 84 96
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8u30 tot 12u30
13u30 tot 19u
Dinsdag 8u30 tot 12u30
Woensdag 8u30 tot 12u30
Donderdag 8u30 tot 12u30
Vrijdag 8u30 tot 12u30

Meer info