Naar inhoud

Hulp nodig om je belastingaangifte in te vullen?

Belastingaangifte

De Federale Overheidsdienst Financiën houdt dit jaar 3 zitdagen in Huis Proot. Ze vinden plaats op donderdag 17, vrijdag 18 en dinsdag 22 mei, telkens van 9u tot 12u en van 13u tot 16u. Wie zijn belastingaangifte zelf niet kan invullen, kan zich tijdens de zitdagen laten bijstaan door een medewerker van de FOD Financiën. Dat kan enkel als je vooraf een afspraak maakt.

Enkel op afspraak
Alleen als je vooraf een afspraak maakt, kan je op de vermelde dagen hulp krijgen bij het invullen van je belastingaangifte. Een afspraak maken kan aan het onthaal van het gemeentehuis en het Sociaal Huis. Telefonisch een afspraak maken kan op het nummer 051 58 92 01 (gemeentehuis) of 051 58 10 01 (Sociaal Huis). Zonder afspraak kan je niet terecht op de zitdagen in Huis Proot.

Wat breng je mee?
Mee te brengen op de zitdag: aanslagbiljet vorig jaar, attest handicap – persoon ten laste, ontvangen huurgelden, loonfiches en pensioenfiches, betaalbewijzen hypothecaire lening, eenmalige attesten, bewijzen en attesten energiebesparende uitgaven, betaalde onderhoudsgelden, dienstencheques, detail beroepskosten, IBAN- en BIC-code (bij nieuw rekeningnummer).

Voor algemene vragen over de personenbelasting kun je terecht op de infolijn van de FOD Financiën op het nummer 0257 257 57.

datum van het bericht: woensdag 02 mei 2018