Naar inhoud

Beheerplan Vladslostraat ter inzage in het gemeentehuis

Vladslostraat

Voor de restauratie van de als monument beschermde kasseiweg tussen Bovekerke en Vladslo wordt een beheerplan opgemaakt. Het beheerplan ligt ter inzage in het gemeentehuis.

Het beheerplan werd op 27 maart  op een informatievergadering voorgesteld aan de eigenaars van de percelen die grenzen aan deze wegen. Vooraleer de gemeenteraden van Koekelare en Diksmuide het beheerplan goedkeuren, ligt het ter inzage van het publiek.

Je kunt het beheerplan inkijken in het gemeentehuis van Koekelare tijdens de openingsuren. Eventuele bezwaren of opmerkingen moet je uiterlijk op 23 april 2018 schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Sint-Maartensplein 19, 8680 Koekelare .

datum van het bericht: vrijdag 30 maart 2018