Naar inhoud

Verspil geen drinkwater

water

Door de aanhoudende droogte gelden vanaf vandaag enkele tijdelijke maatregelen om het niet-noodzakelijk gebruik van drinkwater tegen te gaan. Zo is het verboden je auto te wassen, het gras te sproeien, je zwembad te vullen of op een andere manier water te verspillen.

Wat mag er niet?

Het is verboden om water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken voor:

  • het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers
  • het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden, van vijvers en het bevoorraden van fonteinen
  • het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen
  • het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen
  • het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen
  • in een onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten

Wie zich niet aan het verbod houdt, kan een sanctie krijgen.

datum van het bericht: donderdag 22 juni 2017