Naar inhoud

Watercaptatieverbod binnen de Middenkustpolder

De aanhoudende droogte leidt tot extreem lage waterpeilen. Sinds 17 juni geldt een volledig verbod binnen het gebied van de Middenkustpolder om water te capteren uit alle openbare waterlopen, bekkens en vijvers op het grondgebied van de Middenkustpolder, voor het beregenen van gewassen.

Er is sedert enkele weken een uiterst beperkte of zelfs geen verdere toevoer van water in de waterlopen, en de voorspellingen zijn van die aard dat er ook niet direct nieuwe toevoer door neerslag verwacht wordt. Oorzaak lijkt, naast het uitblijven van neerslag, het oppompen van beekwater door diverse landbouwers of andere bedrijven voor watervoorziening voor hun dieren, voor het irrigeren van hun velden of divers gebruik in hun werking. Er wordt bijkomend water gecapteerd in het gebied van de Middenkustpolder, gelet op het Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 16 juni tot een captatieverbod voor beregening uit de waterlopen van het IJzerbekken, gelegen in het gebied van de Polder Bethoostersche Broecken, Polder de Moeren, Polder Noordwatering Veurne en Zuidijzerpolder. Daarenboven is er sinds 16 juni een totaalverbod van Waterwegen en Zeekanaal NV om te bevloeiien via de watercaptatiepunten op de bevaarbare waterlopen binnen het IJzerbekken.

Uitzondering wordt gemaakt voor het pompen door de hulpdiensten en het gebruik van weidepompen voor drinkwater voor dieren. Ook het capteren van water voor gewasbescherming en individuele bevoorrading van dieren binnen het gebied van de Middenkustpolder wordt nog toegelaten, mits vergunning en onder toezicht van de Polder.

datum van het bericht: maandag 19 juni 2017