Naar inhoud

Nieuwe besmettingen met vogelgriep

kip

Er zijn in ons land de afgelopen dagen en weken opnieuw besmettingen met hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. O.a. in Oostkamp, Zuienkerke en Quiévrain (Henegouwen) werden besmettingen vastgesteld. Daarom is er beslist om de verkoop van pluimvee en vogels op de openbare markten te verbieden. Daarnaast zijn ook verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkopen,...) met pluimvee verboden.

Momenteel werden er vooral maatregelen in de onmiddellijke omgeving van de besmetting genomen. Deze houders hadden in de weken voordien dieren aangekocht op een openbare markt. Markten en andere verzamelingen zijn belangrijke pistes waarlangs het vogelgriepvirus zich kan verspreiden.

 


Verzamelingen met andere vogels dan pluimvee kunnen nog wel plaatsvinden indien volgende voorwaarden worden gerespecteerd: 

  • De verzameling is geregistreerd bij het Voedselagentschap.
  • De organisator houdt een lijst bij met de namen en adressen van de deelnemers. Deze lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking van het Voedselagentschap gehouden worden.
  • Een dierenarts moet toezicht houden op de naleving van de bepalingen i.v.m. besmettelijke pluimveeziekten. Deze bepalingen hebben in het bijzonder te maken met de verplichte vaccinatie voor de ziekte van Newcastle en de verplichting dat alle pluimvee en vogels in de 10 dagen voorafgaand aan de markt opgesloten of onder netten zijn gehouden zodat contact met wilde vogels niet mogelijk was.

Het is in het kader van de preventie van vogelgriep belangrijk dat deze regels strikt toegepast worden.

Voor meer informatie, maatregelen en uitzonderingen kun je terecht op de website www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/.

datum van het bericht: donderdag 15 juni 2017