Naar inhoud

Bouwgrond tegen gunstige prijs te koop

Bouwgrond

Het gemeentebestuur heeft op de wijk De Mokker 2 nieuwe verkavelingen gerealiseerd. De Houtzagerijstraat bevindt zich aansluitend op de Beloftestraat en de Krakkestraat is de nieuwe zijstraat van de Pottebezemstraat. De procedure voor de verkoop van de bouwgrond in deze verkavelingen loopt maar er zijn nog een aantal percelen te koop.

De beschikbare percelen zijn bestemd voor halfopen bebouwing. Hun grootte varieert van 319 m² tot 588 m². De verkoopprijs bedraagt 170 €/m², exclusief de registratie- en notariskosten en de opmetingskosten. Een prijs die ruim onder de marktprijs in Koekelare ligt.


Voorwaarden
Kandidaat-kopers moeten rekening houden met enkele voorwaarden. De belangrijkste verplichtingen zijn:

  • een bouwverplichting binnen de 5 jaar na het verlijden van de aankoopakte
  • de woning na voltooiing onmiddellijk zelf betrekken gedurende een periode van minstens 5 jaar
  • een verbod om het onbebouwde perceel te verkopen
  • geen ander eigendom bezitten. Als dat wel het geval is, moeten de kopers dit/deze eigendom(men) binnen de 5 jaar na het verlijden van de aankoopakte verkopen

Het gemeentebestuur wil met deze bepalingen mensen die nog geen eigendom bezitten de kans geven tegen een betaalbare prijs een perceel bouwgrond aan te kopen. Tegelijk wordt op deze manier elke vorm van speculatie vermeden.

Hoe stel je je kandidaat?
Wie interesse heeft kan contact opnemen met gemeentesecretaris Lode Claeys, telefonisch op het nummer 051 58 92 01 of via e-mail naar secretaris@koekelare.be.

Een model van verkoopovereenkomst kan je alvast hieronder downloaden.

datum van het bericht: dinsdag 19 september 2017