Naar inhoud

Extra info salpeterzuurlek na samenkomen crisiscel

Op zaterdag 1 april om 9 uur kwam de provinciale crisiscel, onder voorzitterschap van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé bijeen. De crisiscel besprak er de gemeten waarden en volgende maatregelen werden genomen:

Voor het verwijderen van het residu salpeterzuur in de inkuiping van de tank wordt de hulp van chemiebedrijf BASF ingeschakeld, omwille van hun expertise. De brandweer zet extra waterschermen in voor deze behandeling.
- Enkel op de hoeve waar zich het incident voordeed is er vloeibaar salpeterzuur neergeslagen en dienen er extra maatregelen genomen te worden. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) dient daar stalen te nemen alvorens er verdere beslissingen genomen kunnen worden.
- Alle andere zones werden door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) ‘voedselveilig’ verklaard. Er wordt wel aangeraden om gewassen uit de tuin grondig te spoelen voor verbruik.
- De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de Kleinbazelaargeleedbeek laten afsluiten. Bovendien mag dit water niet gebruikt worden.
- In Sint-Pieters-Kapelle mogen de getroffen bewoners naar huis onder begeleiding van de brandweer. De coördinatie van het vrijgeven van de woningen gebeurt aan de kerk van Sint-Pieters-Kapelle; inwoners kunnen zich daar aanmelden. Na de vrijgave van een woning wordt gevraagd om die voldoende te ventileren. Voor de inwoners van Zevekote (Gistel) is het nog afwachten

datum van het bericht: zaterdag 01 april 2017