Naar inhoud

Openbaar onderzoek Natura 2000-programma

Logo Natura 2000

De natuur in topconditie houden in heel europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. Het Natura 2000 programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van die natuurdoelen.

Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert een openbaar onderzoek over dit voorlopig vastgestelde programma. Dit openbaar onderzoek loopt van 7 maart 2017 tot en met 7 mei 2017. Het ontwerp Natura 2000-programma kan bekeken worden via volgende link: https://www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek

Opmerkingen en bezwaren over het programma kunnen via het e-loket of schriftelijk ingediend worden tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, op 7 mei 2017.

datum van het bericht: maandag 06 maart 2017