Naar inhoud

70 snelheidsnorm buiten de bebouwde kom vanaf 1 januari 2017

70 km/u norm

Vanaf 1 januari 2017 geldt in Vlaanderen een snelheidslimiet van 70 km/u op iedere weg buiten de bebouwde kom die geen autosnelweg of 2x2-weg met middenberm is. Buiten de bebouwde kom is er vaak al een 70 km/u-limiet. Het zijn dus vooral de borden die veranderen, en niet de snelheid. Enkel waar een andere snelheid geldt, zal een bord staan. Op wegen waar 70 km/u geldt, staat niet langer een bord.

Doordat de regels vereenvoudigd worden, kunnen er in Vlaanderen ongeveer 30.000 snelheidsborden voorgoed verdwijnen. En dat is een goede zaak want minder verkeersborden betekent meer verkeersveiligheid.

Minder borden, meer verkeersveiligheid!

  • Minder afleiding tijdens het autorijden
  • Minder verwarring omtrent het snelheidsregime
  • Minder te onderhouden borden
  • Minder aanvullende verkeersreglementen

Meer info op http://70.vlaanderen/.

datum van het bericht: vrijdag 16 december 2016