Naar inhoud

Welkom in het digitaal loket.

Via deze toepassing op onze gemeentelijke website kan u een aantal dienstverleningen volledig elektronisch afhandelen. Vanaf nu kan je heel wat uittreksels van akten van de burgerlijke stand en attesten van de Dienst Bevolking of de Dienst Strafregister aanvragen. Je kan ook je adreswijziging of beroepswijziging doorgeven. Je hebt hiervoor je digitale identiteitskaart en een kaartlezer nodig. Heb je die (nog) niet, dan heb je ook voldoende aan de ‘federale token’, het kaartje waarmee je ook je belastingaangifte digitaal kan indienen.

Uiteraard is deze dienstverlening volledig gratis.

Ga naar de handleiding

E-loket formulieren

select

Alle categoriëen

 • eid token info aankomst in de gemeente
 • formulier info Aanvraag signalisatievergunning inname openbaar domein
 • formulier info Aanvraag signalisatievergunning inname openbaar domein voor werken met opbraak
 • formulier info Aanvraag signalisatievergunning parkeerverbod
 • formulier info Aanvraagformulier gemeentelijke tussenkomst voor jubilerende verenigingen
 • formulier info Aanvraagformulier toelage wijk- en straatfeesten
 • eid token afschrift akte adoptie
 • eid token afschrift akte afstand Belgische nationaliteit
 • eid token afschrift akte betwisting vaderschap
 • eid token afschrift akte doodgeboren kind
 • eid token afschrift akte echtscheiding OGV feiten
 • eid token afschrift akte echtscheiding onderlinge toestemming
 • eid token afschrift akte erkenning
 • eid token afschrift akte geboorte
 • eid token afschrift akte geslachtsverandering
 • eid token afschrift akte huwelijk
 • eid token afschrift akte naamwijziging
 • eid token afschrift akte nationaliteit art 16
 • eid token afschrift akte nationaliteit verklaring artikel 11 bis
 • eid token afschrift akte nationaliteit verklaring artikel 12 bis
 • eid token afschrift akte overlijden
 • eid token afschrift akte overlijden buitenland
 • eid token afschrift akte overname geboorte
 • eid token afschrift akte overname huwelijk
 • eid token afschrift akte overname overlijden
 • eid token afschrift akte voornaamwijziging
 • eid token bewijs van leven
 • eid token bewijs van nationaliteit
 • eid token getuigschrift van woonst voor huwelijk
 • formulier info Inschrijvingsformulier speelpleinwerking
 • eid token internationale overeenkomst geboorte
 • eid token internationale overeenkomst overlijden
 • formulier info Melding gebruik veldkanon
 • formulier info Meldingsfiche kleine herstellingen openbaar domein
 • formulier info Reservatieformulier Cultuurzaal de Balluchon
 • formulier info Reservatieformulier Huis Proot
 • eid token samenstelling gezin
 • eid token uittreksel akte doodgeboren kind
 • eid token uittreksel akte geboorte
 • eid token uittreksel akte huwelijk
 • eid token uittreksel akte overlijden
 • eid token uittreksel strafregister Model 1
 • eid token uittreksel strafregister Model 2
 • eid token uittreksel uit bevolkingsregister
 • eid token verhuis binnen de gemeente
 • eid token verhuis naar buitenland
 • eid token wijzigen beroep