Naar inhoud

Secretariaat

Het secretariaat fungeert, in nauw overleg met de gemeentesecretaris, als administratieve ondersteuning van het gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten.

Voor volgende zaken kan je terecht bij de dienst secretariaat:

  • inzage in de dagorde en het verslag van de gemeenteraad
  • aanvraag voor het plaatsen van publiciteitsborden of bewegwijzering op de openbare weg
  • Indienen van ongevalsaangifte waarbij je schade hebt berokkend aan het openbaar domein of waarbij je schade hebt opgelopen door toedoen van de gemeente

Het secretariaat staat ook in voor de opmaak van De Roepsteen. Dit gemeentelijk informatieblad wordt maandelijks gratis bezorgd in alle bussen van groot Koekelare.Nieuwsberichten

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?

Praktisch

Secretariaat

Gemeentehuis
Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare


Tel:  051 61 04 87
Fax:  051 58 84 96
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8u30 tot 12u30
 13u30 tot 19u
Dinsdag 8u30 tot 12u30
Woensdag 8u30 tot 12u30
Donderdag 8u30 tot 12u30
Vrijdag 8u30 tot 12u30