Naar inhoud

Politie

Politie Logo

Politieteam Koekelare
Het politieteam van Koekelare staat onder leiding van de hoofdinspecteur.

De buurtinspecteurs zijn tijdens de kantooruren te bereiken via het nummer 051 57 54 90.

Het politiecommissariaat van Koekelare is gelegen aan het Sint-Sebastiaansplein 1.

  • Telefonisch onthaal: 051 57 54 90.
  • E-mail: PZ.Polder.Wijk.Koekelare@police.belgium.eu
  • Na de kantooruren is de politie te bereiken voor dringende aangelegenheden op het nummer 101, voor niet dringende aangelegenheden via het gewone telefoonnummer. Deze nummers verzekeren contact met de dispatching Brugge, die de interventieploegen stuurt.

Politiezone Polder
De gemeente Koekelare vormt samen met de gemeenten Diksmuide, Kortemark en Houthulst de politiezone Polder. De politiezone Polder  heeft in haar organisatiestructuur gekozen voor een gedeconcentreerde werking, wat betekent dat in elke gemeente een politieteam aanwezig is. Een politieteam bestaat uit een onthaalpunt en de buurtinspecteurs. In iedere gemeente is er een lokale afdeling waar de bevolking terecht kan tijdens de openingsuren. In de nieuwebeleidsvoering staat  "de gemeenschapsgerichte politiezorg" voor dienstbaarheid en buurtgebonden politiewerking.

De buurtinspecteurs nemen hierin volgende taken op:

  • fungeren als aanspreekpunt voor de burger, verenigingen, lokale instellingen (scholen)
  • patrouilles en specifieke toezichten
  • deelnemen aan buurtgebonden overlegfora (bv. dorpsraad)
  • uitvoeren van navolgende verhoren (verkeer & gerechtelijk)

Zonaal Hoofdkantoor
Rijkswachtstraat 8
8600 Diksmuide
Tel:  051 50 00 04
www.politiezonepolder.be

Bestuur van de politiezone
De politiezone wordt bestuurd en beheerd door het politiecollege en de politieraad.
Het politiecollege is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en komt gemiddeld om de 2 weken samen. In het college zetelen de burgemeesters van de 4 gemeenten, de zonechef (hoofdcommissaris) en de zonesecretaris.
De politieraad keurt onder meer het budget en de rekening goed, legt het personeelskader vast en beslist over aanwervingen. De raad vergadert 4 maal per jaar, beurtelings in de gemeenteraadszaal van elke gemeente. De politieraad van de zone Polder bestaat uit de 4 burgemeesters, 17 gemeenteraadsleden (proportioneel verdeeld over de 4 gemeenten volgens het bevolkingscijfer van elke gemeente), de zonechef en de zonesecretaris.

Praktisch

Politie

Politieteam Koekelare
Sint-Sebastiaansplein 1
8680 KOEKELARE


Tel:  051 57 54 90
E-mail

Openingsuren

Maandag: 9u - 12u en 13u - 18u
Dinsdag: 9u - 12u
Woensdag: 9u - 12u
Donderdag: 9u - 12u
Vrijdag: 9u - 12u