Naar inhoud

PWA

Het PWA (‘Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap’) is een dienst van de RVA, gedetacheerd in de gemeente onder de vorm van een VZW.

Het doel van het PWA is tweeledig :

  • Het PWA biedt aan langdurig werklozen en leefloongenieters de kans om actief te zijn en zo uit het isolement van de werkloosheid te treden. Bovendien kan men dankzij het PWA-werk het inkomen verhogen. Belangrijk is hierbij dat werklozen dit op vrijwillige basis doen. 
  • Het PWA wil daarnaast ook een antwoord bieden op een aantal maatschappelijke behoeften waarvoor het aanbod in het gewone arbeidscircuit tot op heden onbestaande of onvoldoende is.

Website PWA Koekelare

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?

Praktisch

PWA

Ichtegemstraat 18
8680 Koekelare
OCMW-gebouw


Tel:  051 58 29 09
E-mail

Openingsuren

Spreekuren:
Iedere voormiddag van 8u30 tot 12u, in de namiddag op afspraak.