Naar inhoud

Bestuursmeerderheden sedert WO II

(tussen haakjes het aantal zetels in de gemeenteraad)
  Legislatuur   Bestuursmeerderheid   Oppositiepartijen   Uitleg
 1947 - 1954  CVP (6)  Gemeentebelangen (5)   
 1954 - 1958  Katholieke lijst (6)  Gemeentebelangen (5)  *1
 1959 - 1964  Katholieke lijst (8)  Gemeentebelangen (2), BSP (1)  *2
 1965 - 1970  Katholieke partij (7)  Gemeentebelangen (4)  *3
 1971 - 1976  Gem.bel. (5) - KVP (2) - BSP (1)  Koekelaars Welzijn (7)  *4
 1977 - 1982  Katholieke eenheidslijst (10)  Center (7), BSP (2)  *5
 1983 - 1988  - CVP (7) - Center (4)
 - CVP (6) - SP (3) 
 - Nieuw Koekelare (5) - SP (3) 
 - Center (4) - N.K. (5) - Onafh. (1)
 *6
 *7
 1989 - 1994  Nieuw Center (9) - SP (3)  CVP (7)  *8
 1995 - 2000  CVP/VU (5) - SP (3) - DOEN (2)  VLD (9)  *9
 2001 - 2006  SP.A (7) - CD&V (4)  VLD (8)  *10
 2007 - 2012 SP.A (7) - CD&V (6)  VLD (6)  *11
 2013 - SP.A (9) - N-VA (1) Open Vld (5), CD&V (4) *12

*1 De gemeenteraadsverkiezingen van 12 oktober 1952 dienden tot driemaal toe overgedaan te worden (in totaal dus 4 keer stemmen voor een nieuwe gemeenteraad, een unicum in België!). Daardoor kon de nieuwe gemeenteraad pas samengesteld worden op 7 september 1954.

*2 Voor de tweede maal in de geschiedenis kwam er een afzonderlijke socialistische lijst op (de eerste maal in 1938), voor het eerst behaalde die een zetel.

*3 De BSP kwam opnieuw apart op doch behaalde geen enkele zetel.

*4 In 1970 was er de fusie van Koekelare met Bovekerke en Zande. We spreken dus voor het eerst van "Groot-Koekelare". Voor het eerst boden 4 volledige lijsten zich aan en voor het eerst in de politieke geschiedenis van de gemeente had geen enkele partij de volstrekte meerderheid en moest er dus een coalitie gevormd worden. Uittredend burgemeester Lootens zetelde ondertussen als volksvertegenwoordiger voor de VU, kwam op met de lijst "Koekelaars Welzijn", doch belandde na 3 legislaturen burgemeesterschap in de oppositie. Gemeentebelangen (voor het eerst sedert de legislatuur 1927-1932), Kristelijke Volkspartij en BSP (voor het eerst in de geschiedenis) maakten deel uit van de meerderheid.

*5 Voor het eerst waren er 19 raadsleden te verkiezen. Koekelaars Welzijn en KVP verenigden zich in de Katholieke eenheidslijst die de absolute meerderheid behaalde.

*6 Voor het eerst werd er met 5 lijsten naar de kiezer gegaan (de 4 in de tabel plus de VU). Er was de volledige nieuwe lijst "Nieuw Koekelare" met als lijsttrekker Walther Holvoet.

*7 Na het overlijden van burgemeester Jonckheere in 1986 vormden Center, Nieuw Koekelare en Jozef Beernaert, die brak met de CVP, een meerderheid waardoor Gabriël Van der Cruyssen burgemeester werd en Walther Holvoet (Nieuw Koekelare) in het schepencollege kwam. De CVP behield weliswaar zijn 2 zetelende schepenen.

*8 Nieuw Koekelare en Center verenigden zich in de lijst "Nieuw Center". De eerste "paarse" coalitie ; de CVP belandde in de oppositie. De VU behaalde opnieuw geen zetel.

*9 Nieuw Center kwam op onder VLD-vlag. Walther Holvoet scheurde zich terug af en kwam op met een eigen lijst "DOEN". CVP en VU vormden een kartellijst. Voor de tweede keer werd een tripartiete gevormd, die dit keer evenwel 1 enkele zetel op overschot had. "NIEUW" was de 5de lijst die zich aan de kiezer presenteerde onder aanvoering van Gentiel Beernaert.

*10 Er waren opnieuw 5 lijsten. CVP en VU kwamen terug afzonderlijk op, de VU behaalde geen enkele zetel. Ook DOEN kwam terug op maar behaalde geen zetel. NIEUW kwam niet langer op.

*11 Er waren ditmaal 4 lijsten. Nieuwkomer OPBOUW KOEKELARE behaalde geen zetel.

*12 Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 kwamen 5 lijsten op. De N-VA behaalde 1 zetel en kwam samen met de SP.A in de meerderheid. De Lijst OPBOUW KOEKELARE / GROEN KOEKELARE slaagde er niet in een zetel te behalen.